Wat is CPO?

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap is een vorm van sociale projectontwikkeling waarbij wij als toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor de bouw van onze eigen woningen. Daarvoor hebben we een vereniging opgericht, de vereniging ‘CPO PleisterOord Ede’. Deze vereniging is dan namens alle leden de opdrachtgever voor de bouw van je eigen woning!

Tot en met de fase van definitief ontwerp werkt de vereniging samen aan een collectief plan; dit allemaal binnen gestelde stedenbouwkundige randvoorwaarden. Hierbij hebben alle deelnemers voortdurend inzicht en inspraak in de keuze van het bouwsysteem, de bouwmaterialen, het afwerkingsniveau en het kostenniveau. In de fasen daarna hebben individuele leden de gelegenheid zelf te beslissen over de indeling en afwerking van hun eigen woning.
Door zo in een vroeg stadium mee te bepalen wat en hoe er gebouwd gaat worden, krijg je een bijzonder grote betrokkenheid bij je woning en je buurt. Daarnaast mag ieder zelf zijn/ haar plekje binnen het project kiezen. Daarmee kies je indirect ook je eigen buren, die je dus tijdens het voortraject al hebt leren kennen. Bovendien is een welhaast direct gevolg van gezamenlijk bouwen, dat ook al aan het beheer van de woningen en de omgeving gedacht wordt. Dit geeft de duurzaamheid van de nieuwe buurt een belangrijke impuls. Op deze manier krijg je -binnen de stedenbouwkundig uitgezette kaders-  de gelegenheid om maximale zeggenschap uit te oefenen op je eigen toekomstige woonbuurt.
Het voordeel van CPO is, dat we geen anderen (projectontwikkelaars) hoeven in te schakelen. Daar hoeven we dus ook geen kosten voor te maken. Het nadeel is wel dat we veel zelf zullen moeten doen. Voor al de zaken die moeten gebeuren proberen we eerst in onze groep talenten te vinden. Pas daarna huren we mensen in, dat betekend dat het ook echt ‘ons’ project wordt!